Laptopproject

ICT kende in de laatste decennia een snelle ontwikkeling. Denk maar aan smartphone, online bankieren, taks-on-web,… De digitale vaardigheden van onze leerlingen zijn dan ook ongelooflijk belangrijk geworden. De onderwijsvernieuwing speelt hierop in door ICT-doelstellingen te integreren in alle vakken. De professionele wereld verwacht dat onze leerlingen online informatie kunnen opzoeken en kritisch beoordelen, presentaties maken, gegevens uitwisselen,…

Sint Lambertus Home Praktische Info
 • De leerlingen krijgen veel meer mogelijkheden om ICT-vaardigheden aan te leren en in te oefenen.
 • Ze leren kritisch en op een correcte wijze omgaan met internet en social media.
 • Binnen alle studierichtingen op Sint-Lambertus, domeinschool STEM, wordt gebruik gemaakt van verschillende ICT-toepassingen. Vaak gaat het over heel specifieke software (bv. autocad, e-plan,…). Door het inzetten van laptops kan op ieder moment gebruik gemaakt worden van deze toepassingen, ook voor het inoefenen en verwerken van de lessen thuis.
 • Leerlingen hebben continu toegang tot alle lesmateriaal en toepassingen en kunnen op eigen tempo herhalen en oefenen.
 • Leerinhouden kunnen bv. thuis (her)bekeken worden in de vorm van een video. Zo komt er in de les ook meer tijd voor praktijk en oefeningen.
 • Leerlingen kunnen thuis samenwerken aan opdrachten met andere leerlingen via het online platform. De fysieke afstand is geen belemmering meer.
 • Leerkrachten kunnen efficiënter differentiëren.

We beseffen dat de aankoop van een laptop een aanzienlijke kost is. De leerling is verantwoordelijk voor het toestel en de kosten worden gedragen door leerling en ouders.
Daartegenover staat ons engagement:

 • We streven ernaar om te besparen op kopieën en leer- en werkboeken. We zetten sterk in op het ontwikkelen van eigen materiaal door de leerkrachten. Heel wat materiaal kan al digitaal worden aangeboden. Dat betekent niet dat alle leer- en werkboeken onmiddellijk verdwijnen. We zien nu eindelijk wel de eerste echt goede digitale alternatieven voor de leerboeken verschijnen. Een evolutie die we van nabij volgen en op termijn voor een kostenbesparing kan zorgen.
 • Sommige dure aankopen, zoals de grafische rekenmachine, zullen niet meer nodig zijn.
 • Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en nieuwe werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.
 • We willen vooral met behulp van het laptopproject onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden:
  • vaardigheden in ICT
  • vertrouwd zijn met nieuwe media
  • kritisch omgaan met digitale bronnen

Om dit alles mogelijk te maken bouwen we aan een sterke omkadering:

 • Een ICT-team dat klaar staat om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, een snelle eerstelijns-ondersteuning voor de leerling met een toestelprobleem.
 • Een performant netwerk met een degelijke verbinding en voldoende draadloze toegangspunten.
 • Lokalen voorzien van Wi-Fi en projectiemogelijkheden.
 • Een leerkrachtenteam dat ondersteund wordt en zich kan bijscholen, zodat ICT-doelstellingen in alle lessen aan bod komen.

Onze school werkt samen met de firma Signpost. Via de academic shop van Signpost dient u als ouder alle administratie op voorhand in orde te brengen (huurovereenkomst, domiciliëring en betaling van de waarborg of een directe aankoop). Indien u hierbij hulp nodig hebt, kan u contact opnemen met de school.

Tijdens de afhaaldag eind augustus kan de leerling samen met een ouder of voogd zijn persoonlijke laptop afhalen. We nodigen u hiervoor via mail uit.
Wanneer u tijdens het schooljaar nog een toestel aankoopt, nemen we met u contact op wanneer het toestel geleverd is.

U heeft twee mogelijkheden. Het toestel kan in één keer aangekocht worden, maar u kan ook kiezen voor een huursysteem waarbij de betalingen gespreid worden, afhankelijk van het aantal schooljaren dat de leerling normaal nog op onze school zal schoollopen. In beide gevallen (kopen of huren) is steeds service en garantie inbegrepen.
Indien u opteert voor het huren van een toestel kan u een huurcontract aangaan via Leermiddel BVBA (onderdeel van Signpost). Alle afspraken hieromtrent zijn afspraken tussen de ouder en Leermiddel BVBA. Sint-Lambertusinstituut kan hier niet in bemiddelen.

Dit kan alleen als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

 • Het toestel is aangekocht bij Signpost en is volledig betaald. De huur van een andere school verderzetten in onze school kan niet.
 • Het toestel moet voldoen aan bepaalde specificaties om onze richtingspecifieke software te kunnen draaien. De specificaties van jouw toestel moeten vooraf bezorgd worden aan onze ICT-coördinator laptoploket@sintlambertus.be, zodat hij kan oordelen of het voor gebruik op onze school toegestaan wordt. Op de onderkant van uw laptop of op het aankoopfactuur vindt u meestal het noodzakelijke type- en serienummer terug.
 • Het toestel valt nog 2 jaar onder het service- en garantiepakket van Signpost.

Leerlingen van het 7de jaar kunnen, bij uitzondering en indien het toestel voldoet aan de nodige specificaties, nog gebruik maken van een eigen toestel dat niet via de school is aangekocht.

Minimale vereisten:

 • Intel core i5 5de generatie, Intel core i3 8ste generatie of AMD Ryzen 3 , 5, 7 of 9.
 • 4GB Ram, aangeraden 8GB Ram
 • 50 GB SSD vrije diskspace

De laptop wordt geleverd met een basisinstallatie voor onze school. Het toestel is bruikbaar in elke richting van onze school, alleen de geïnstalleerde programma’s moeten aangepast worden. De laptop wordt geleverd met een reeds geïnstalleerde Windows-omgeving met licenties:

 • Microsoft Windows 10 Pro Education
 • Microsoft Office 365 Education
 • Microsoft Defender Antivirus

Specifiek voor de studierichting komen er nog extra programma’s bij. De technische software die onze leerlingen nodig hebben, zijn op de particuliere markt heel duur. Wij zoeken dan ook steeds naar een betaalbare oplossing die relevant is voor de arbeidsmarkt en ons toelaat alle doelstellingen te behalen.

 • Autodesk AutoCad, Inventor
 • Eplan Education
 • Trikker
 • Arduino IDE
 • Siemens Simatic Step 7 Professional
 • SketchUp

Deze richtingsspecifieke software moet aangekocht worden via onze webshop, net zoals werkkledij en gereedschap: https://webwinkel.sintlambertus.be

De leerling krijgt dan toegang tot Academic Software,  een platform dat alle software, cloud- en webtoepassingen die hij/zij nodig heeft, bevat én centraliseert.

De leerling heeft bepaalde beheerdersrechten op het toestel en kan zelf aanvullende software installeren (bv. driver van een printer thuis). Let wel, als het toestel bij reparatie een nieuwe installatie nodig heeft, is dit steeds de basisinstallatie zonder specifieke software.

Illegale software mag niet geïnstalleerd worden. Er is geen specifiek antivirusprogramma geïnstalleerd, behalve dan de ingebouwde hulpmiddelen van Windows. Het staat u vrij om zelf een antivirusprogramma te installeren.

De Vlaamse Regering maakte in 2021 een budget vrij van 375 miljoen. Deze middelen zijn afkomstig van het Europees Herstelfonds uit de coronacrisis en moeten binnen de 3 jaar aangewend zijn. Dit is een eenmalige injectie om de digitale kloof te dichten in het onderwijs in Vlaanderen.

Op onze school krijg je op het einde van een volledig schooljaar 2021-2022 (voor leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar), 2022-2023 en 2023-2024 een cashback van €150 wanneer aan alle financiële verplichtingen voldaan is.

Aan het laptoploket kunnen de leerlingen en ouders terecht voor alle laptop-problemen zoals herstellingen, (her)installaties van software, verzekeringsdossiers en de uitwisseling van de reservetoestellen. De medewerkers van het laptoploket zijn de hele schooldag beschikbaar voor alle leerlingen, zowel tijdens lesuren als tijdens de pauzes. Leerlingen en ouders kunnen het laptoploket contacteren via een Smartschool-bericht of via e-mail. Indien nodig kunnen ouders na afspraak langskomen.

email: laptoploket@sintlambertus.be
Smartschoolbericht aan: laptoploket

Via het laptoploket voorzien we een korte reparatietijd en dit in de school zelf (dus geen verplaatsing of verzendkosten). Dit betekent dat defecte laptops normaal binnen 1 à 2 werkdagen op school hersteld worden. Er is op regelmatige basis een technicus aanwezig op school. Bovendien hoort bij deze service een extra service: de leerling krijgt een reservetoestel in bruikleen mee tijdens de herstelling. Op elk moment kan de leerling dus beschikken over een toestel, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht.

Zorg dat alle documenten in een online opslagruimte staan (Smartschool, OneDrive…) voor u de laptop binnenbrengt ter herstelling. Als er tijdens de herstelling software of hardware moet vervangen worden dan kunnen bestanden (schoolopdrachten, foto’s, muziek…) mogelijk verloren gaan. Voorkom dit door een kopie van deze bestanden te bewaren! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. Controleer alle locaties waar bestanden worden bewaard: het bureaublad, de map ‘Documenten’, de map ‘Downloads’, de map ‘Afbeeldingen’…

U kan van de hersteldienst van signpost ook gebruik maken tijdens schoolvakanties. De leerling kan dan contact opnemen met de leverancier:

Signpost nv
Wolfsakker 5a
9160 Lokeren
Tel. 09 277 08 76
info@signpost.eu

De leerling laadt de batterij van zijn/haar laptop elke avond thuis op zodat hij/zij de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten.
Tijdens de eerste lessen krijgt de leerling de nodige uitleg over de laptop. Bij vragen kan de leerling steeds terecht bij de leerkrachten of het laptoploket.
De leerling brengt zijn/haar laptop steeds mee naar school. De leerling zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar de laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. Gebruik liever geen twee aparte tassen.

Tijdens toneelvoorstellingen, lichamelijke opvoeding, … voorzien we de mogelijkheid om uw laptop veilig te bewaren. U laat in ieder geval uw laptop nooit onbewaakt achter. Tijdens de middagpauzes en korte pauzes mag er geen gebruik gemaakt worden van de laptop op de speelplaats.

De laptop mag thuis vrij gebruikt worden. De laptop wordt niet op de school bewaard. Na school neemt de leerling de laptop gewoon mee naar huis.

 • Img 0341
  "De inzet van het team, de zoektocht naar manieren om grenzen te verleggen, om leerlingen klaar te stomen voor de toekomst. Het motiveren van leerlingen en hen dan zien groeien in de liefde voor het vak, dat maakt mij trots. Ik probeer uit iedere leerling het beste te halen! Blijven geloven in leerlingen, wat er ook gebeurt, daar draait het voor mij om."
  Danny Maris
  leerkracht Bouw
 • Ruben Goos 6iw Afgestudeerd
  "Na het volgen van de studierichting Industriële Wetenschappen (nu Technologische Wetenschappen) studeerde ik verder voor industrieel ingenieur, waar ik mijn diploma behaalde met grote onderscheiding. Vervolgens behaalde ik ook een master in het management, waarna ik aan de slag ging als projectingenieur in de chemische sector. De doorslaggevende factor tot het behalen van deze diploma’s was de uitstekende wetenschappelijke en technologische kennis, opgedaan in het Sint-Lambertusinstituut. Een groot pluspunt is dat er naast theorielessen ook diepgaande practica aangeboden worden, mogelijk door het technische karakter van de school, wat voor mij de belangrijkste factor was bij het verwerven van talrijke inzichten."  
  Ruben Goos
  projectingenieur
 • Sint Lambertus Studieaanbod 3tw 4tw
  "Als enige van de lagere school ben ik naar SL gegaan. Zes jaar heb ik er IW (nu TW) gevolgd. Al snel nieuwe vrienden gemaakt die nu nog steeds hecht aan elkaar hangen. De legendarische skivakanties komen nog regelmatig ter sprake. Ik ben altijd graag naar school gegaan op SL."
  Sander Augustijnen
  master in de industriële wetenschappen
 • Tim Luffin Afgestudeerde Uit 6em
  "Momenteel werk ik mijn tweede bachelor Energiemanagement af aan de Artesis Plantijn Hogeschool. Mijn eerste bachelor Klimatisering werd afgerond met een Erasmus-project aan het coworking bedrijf Rebel in hartje Oslo. Verder heb ik dankzij de brede waaier aan kennis en ervaring die ik op SL heb opgedaan al mogen meewerken aan projecten voor grote bedrijven zoals Bayer, Monsanto en Lawter. Wat ik het grootste pluspunt aan SL vond, is dat we in de richting elektromechanica (en TSO in het algemeen) mochten proeven van vele professionaliteiten, waardoor je als student jezelf ontdekt. Bovendien heeft de ruime kennis die SL me aanreikte er voor gezorgd dat ik probleemloos mijn hogere studies doorliep."    
  Tim Luffin
  afgestudeerd in elektromechanica
 • Ht
  "Houttechnieken biedt het ideale evenwicht tussen praktijk en theorie. Na deze opleiding hebben we de keuze om verder te studeren of om naar de arbeidsmarkt te gaan. De richting voldoet helemaal aan onze verwachtingen en interesses. Na het 6de jaar hebben we een brede waaier aan keuzes die we kunnen maken. Daar worden we door de school goed op voorbereid door het aanbieden van stages en meerdere extra opleidingen buiten de school. "  
  5HT
  leerlingen derde graad houttechnieken
 • Copy (1) Of 0145
  "Als we terugkijken op de begeleiding tijdens de schoolcarrière van onze zoon, zijn we vol lof hierover. Al bij het eerste kennismakingsgesprek werden we warm onthaald en gerustgesteld en voelden we ook veel begrip voor het ‘anders’ zijn van onze zoon. Met een zeer degelijke kennis van zaken en betrokkenheid werd er steeds samen nagedacht over mogelijke oplossingen. Zo werd er een vangnet gecreëerd waar hij steeds op kon terugvallen. Als ouder is het zeer fijn om te weten dat je zoon er gewoon mag zijn zoals hij is, dat hij bijleert over zichzelf en anderen en dat hij zo meer rust heeft en zich ten volle kan ontwikkelen als jongvolwassene. Dit is van onschatbare waarde. Wij zijn deze mensen dan ook SUPER dankbaar!! Jullie zijn geweldig, een TOP team!! We zullen jullie nooit vergeten."
  Ann en Filip
  ouders van Seppe
 • Sint Lambertus Testimonial Warre
  "Tijdens de uren STEM-wetenschappen gaan we vooral op onderzoek en voeren we experimenten uit: brouwsels, ijsjes, vulkanen, zwaartekracht ... Niets is ons te gek om mee aan de slag te gaan."
  Warre
  STEM-wetenschappen
 • 0181
  "Ik merk dat ik enorm veel voorsprong had t.o.v. medestudenten uit ingenieurswetenschappen, waarvan de meesten een ASO-richting gevolgd hebben.  Niet alleen voor de meer technische vakken (elektriciteit, mechanica, elektronica, sterkteleer, ...) maar zeker ook voor wiskunde, fysica en chemie. Als je geïnteresseerd bent in wetenschappen en wiskunde, kan ik zeker aanraden om Industriële Wetenschappen (nu Technologische Wetenschappen) te gaan studeren op Sint-Lambertus."
  Nick Hermans
  burgerlijk ingenieur
 • Sint Lambertus Studieaanbod 3me 4me
  "Ik koos voor SL omdat ik dat de ideale school vond om mijn interesse in techniek om te zetten naar handigheid in techniek. Mijn passie om correct en nauwkeurig te werken kon ik in SL verder laten groeien. Deze passie met daar bovenop nog de uitgebreide technische bagage zoals materialenkennis en verwerkingsmethoden die ik in SL mocht leren, maakten mij tot de persoon die ik nu ben op de werkvloer. Op SL deed ik mechanische technieken en een 7de jaar fotolassen. Nu werk ik reeds 7 jaar in het bedrijf van mijn ouders als monteur-technieker in verwarming, airconditioning, ventilatie en hernieuwbare energie."
  Thijs Van Espen
  monteur-technieker
 • 325650646 3410036715945740 5520275828061802227 N
  "SL is een topschool! Dankzij de vakkundige opleiding die ik er genoten heb, geniet ik dagelijks van een afwisselende en uitdagende job die nooit verveelt! Ik doe constructie en piping laswerk dat gecontroleerd wordt volgens niet-destructief onderzoek bij Nalcon Industrie. Droomjob!"  
  Ilan Fobelets
  afgestudeerd in 7 Fotolassen
 • Img 1388
  Reeds meer dan 20 jaar werken wij samen met het Sint-Lambertus voor het aanbieden van stageplaatsen. De leerlingen die bij ons op de werkvloer komen, zijn steeds weer herkenbaar aan hun inzet, beleefdheid en praktische kennis in zake autoschade. Deze capaciteiten waarover de leerlingen beschikken, hebben dan later ook voor al talloze vaste medewerkers in ons carrosseriebedrijf gezorgd. Wij blijven paraat staan om de leerlingen hun eerste werkervaring in de autosector te laten ontdekken.
   
  André Van Kelst & Christophe Van Kelst
  Directeur Citroën, Peugeot, Opel vestiging Schriek. - Division Director Stellantis/Van Mossel België.
 • Carrosserie2
  "Wij vinden onze school een toffe en leerzame werkomgeving, waar we zelfs onze favoriete hobby kunnen uitoefenen. We leren veel bij over uitdeuken, schuren en volledig afwerken van auto’s. Voor iedereen is er professioneel gereedschap aanwezig. We hebben echt toffe medeleerlingen waarmee we steeds weer positieve ervaringen opdoen."  
  6CA
  leerlingen derde graad carrosserie
 • 5iw Vechtrobot En Inventor Siebe Claes
  "Tijdens engineering kunnen we onze creativiteit de vrije loop laten bij het ontwerpen van vechtrobots. Hierbij kunnen wij onze opgedane kennis van mechanica, elektriciteit, elektronica en programmeren toepassen. Onze prototypes kunnen we snel realiseren met behulp van moderne technologieën zoals 3D-printen en lasersnijden."
  Floris en Siebe
  leerlingen derde graad industriële wetenschappen (technologische wetenschappen en engineering)
 • Dries
  "Ik kan zeggen dat de opleiding IW (nu TW) mij goed heeft voorbereid op mijn professionele bachelor én master industrieel ingenieur. Ik heb zelfs af en toe de cursussen uit Heist terug bovengehaald. Door de goede individuele aanpak heb ik me 6 jaar lang op mijn plaats gevoeld."
  Dries Kennes
  master in de industriële wetenschappen
 • Sint Lambertus Studieaanbod 7dw
  "Afgestudeerd aan "de vakschool" van Heist-op-den-berg met een traject van 6 jaar algemene bouw met daarna 1 jaar specialisatie dakwerken. Na een aantal jaar als werknemer gewerkt te hebben, besloot ik om op 21-jarige leeftijd uit de startblokken te schieten als ondernemer. Gestart in een garage en uitgegroeid tot een ondernemer met een magazijn van 800 m²."  
  Koen Peeters
  zaakvoerder Albodakk
 • Analysis Gb5dc6da1a 1920
  "Als jonge gast van 18 jaar en met een diploma Industriële Wetenschappen (nu Technologische Wetenschappen) op zak ben ik naar de KULeuven gaan studeren. Al snel werd duidelijk dat het grondige pakket wetenschappen en zeker ook wiskunde, waar er in Sint-Lambertus zo op gehamerd werd, heel nuttig was en mij een stevige basis gaf voor mijn masterstudie in chemie. Vier jaar later had ik nog niet genoeg van de studieboeken en ben ik mij verder gaan specialiseren in de milieuwetenschappen. Mijn eerste werkervaring in een studiebureau opende mijn ogen voor de vele mogelijkheden die een job mij konden bieden. Ondertussen reis ik al enkele jaren de wereld rond als ingenieur bij een groot baggerbedrijf en volg ik onze internationale projecten op. Soms met mijn vuile kleren aan om op de werf een probleem op te lossen, dan weer met mijn neus in de boeken om nieuwe projecten mee uit te denken. Eens te meer besef ik dat een goede opleiding een grote troef is!"
  Bert Verstappen
  master in de chemie en milieuwetenschappen
 • 5em
  "We leren over verschillende soorten machines, 3D-printers, lasersnijders en hun aansturing via pneumatica, hydraulica, PLC,… en gebruiken ze in praktijk. Hiervoor hebben we veel vrijheid. De band met onze leerkrachten is goed en er worden al eens levensverhalen verteld. De balans tussen huiswerk en vrije tijd zit goed."  
  5EM
  leerlingen derde graad elektromechanica
Sint Lambertus Icon Quote
Sint Lambertus Color Special Border